Somavedic je „přístroj“ harmonizující prostředí, ve kterém žijeme...

Somavedic je „přístroj“ harmonizující prostředí, ve kterém žijeme...

Princip fungování Somavedicu vychází z dnes již komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, týkajících se především vlastností minerálů a působení jejich konkrétních vibrací na okolní prostředí a na lidský organismus. Somavedic je sestrojen na principu řízeného uvolnění energie minerálů.
Jedná se především o polodrahokamy nebo drahokamy v přesném vzájemném rozestavení, které tvoří jádro Somavedicu. Minerály v sobě ve skutečnosti ukrývají nepředstavitelné množství energie. Frekvenční rozpětí, ve kterém jednotlivé minerály vibrují“, je vědecky podložené a těchto poznatků je využito pro optimální funkci a nastavení přístrojů Somavedic podle jejich zaměření. Je zjištěno, že pokud konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, umí tyto vzájemně se podporující vibrace určitým způsobem vyladit okolní prostředí – ať už se jedná o eopatogenní zóny nebo jiné vlivy, které také vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. Na tomto principu tedy dochází k rušení vlivu těchto negativních vibrací a k nastolení harmonického prostředí pro náš dlouhodobě spokojený a zdravý život plný energie...

SOMAVEDIC MEDIC - Přístroj oceněný certifikátem Mezinárodního vědeckého institutu IGEF*)

V roce 2014 jsme nechali jeden z našich přístrojů v této vědecké laboratoři otestovat. Testovaným přístrojem byl Somavedic MEDIC a jako testovací metoda byla zvolena metoda měření variability srdeční frekvence (Heart Rate Variability – HRV). Výsledky těchto testů potvrdily, že používání přístroje Somavedic MEDIC při zdraví škodlivém zatížení vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, elektrosmogem a geopatogenními zónami vede k prokazatelnému zlepšení variability srdeční frekvence. To má pozitivní vliv na srdeční oběhovou soustavu a nervový systém.
Naměřené výsledky rovněž ukazují, že se pozitivní vliv přístroje Somavedic MEDIC zvyšuje s prodlužující se dobou používání.
*) IGEF je mezinárodní vědecká laboratoř, zabývající se výzkumem škodlivého působení vysokofrekvenčního elektromagnetického záření,elektrosmogu a geopatogenních zón.

SOMAVEDIC MEDIC A SOMAVEDIC ATLANTIK
Přístroje proti elektrosmogu oceněné pečetí vědecké laboratoře IIREC *):
U přístroje Somavedic MEDIC byl v roce 2014 proveden v laboratoři IIREC test v geopatogenním a v technicky narušeném poli, zátěžový test v extrémně nehomogenním magnetickém poli, test v osobním automobilu a test dlouhodobého účinku a zkoumání ochranného vlivu proti parazitům, virům, bakteriím a plísním. Měření potvrdila schopnost přístroje Somavedic MEDIC vyrovnávat geologicky a technicky podmíněné poruchy magnetických polí, a tím eliminovat jejich škodlivý vliv na živé organismy. U přístroje Somavedic ATLANTIK byl zkoumán jeho pozitivní účinek na strukturu, vlastnosti, paměť a energetický
potenciál vody. Měření provedená vědeckou laboratoří IIREC potvrdila schopnost přístroje Somavedic ATLANTIK pozitivně měnit strukturu, vlastnosti, paměť a energetický potenciál vody. ATLANTIK vykazuje míru rezonance, která je velmi významná pro celkové biologické řízení organismu (například frekvence meridiánu, buněčné frekvence, rezonanční frekvence biologicky důležitých prvků...).
*) IIREC je vedle IGEF další mezinárodní vědeckou laboratoří, zabývající se výzkumem škodlivého působení vysokofrekvenčního elektromagnetického záření, elektrosmogu a geopatogenních zón. Zatímco IGEF zkoumá účinky ochranných přístrojů prostřednictvím reakcí „uvnitř“ našeho organismu, IIREC měří jejich účinky objektivními fyzikálními měřicími přístroji ve „vnějším“ prostředí. Výzkumy IGEF a IIREC se doplňují a poskytují ucelený obraz o účinnosti a spolehlivosti testovaných produktů.
Kompletní podrobné výsledky testů naleznete na stránkách www.somavedic.cz.

Somavedic Atlantic

Somavedic Atlantik – ideální všude, kde teče „pitná“ voda, neúnavný kamarád do kuchyně nebo pod přívod vody do nemovitosti. Atlantik upravuje strukturu, vlastnosti, paměť a energetický potenciál vody, a to i podle výzkumů Dr. Masaru Emoto. Odstraňuje také zátěže vody, způsobující bolesti v krku.

 

Somavedic Medic

Somavedic MEDIC – vlajková loď Somavedic Technologies. MEDIC je vhodný jak pro domácnosti, tak i pro nemocnice, kliniky, ordinace, biorezonanční centra, masážní a kosmetické salony a pro nemovitosti větších rozměrů.

Text a foto: Ivan Rybjanský

 

ELEKTROSMOG
Dnešní mnohostranné využití moderní techniky není možné bez elektrického proudu. K výrobě a rozvodu elektrické energie byla vyvinuta celá řada zařízení:od elektráren, transformátorových stanic, vedení vysokého a středně vysokého napětí, napájecích kabelů až po elektroinstalaci a elektrospotřebiče v našich domech. Tato nízkofrekvenční síť vytváří elektrická a magnetická pole, a tím také podstatnou část elektromagnetické zátěže životního prostředí, takzvaný nízkofrekvenční elektrosmog. Výkonné vysílače mobilního a televizního signálu, radarů, vojenského sledování, přenosu dat, směrového přenosu atd. vysílají elektromagnetické vlny, takzvaný vysokofrekvenční elektrosmog. Tomu se lze v dnešní době stěží vyhnout, vždyť bezdrátové sítě (mobilní telefony, dálková ovládání) se staly běžnou součástí našeho života. Vystavení vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému záření vyvolává mimo jiné nedostatečnou kvalitu spánku, ztrátu vitality, bolesti hlavy, poruchy soustředění, šelest v uších, snížení psychické a fyzické odolnosti a vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu. Světová zdravotnická organizace WHO klasifikovala v roce 2011 vysokofrekvenční záření jako „potencionálně rakovinotvorné“.


Témata: elektrosmog geopatogenní zóny Somavedic geopatogenní zóna dráždivá zóna negativní působení záření somavedic terapie a zdraví

Diskuse ke článku


Další články

Dnešní horoskop

Aktuální číslo

Nejbližší akce

01.03.2019 - 31.05.2019

Praha

01.06.2019 - 30.09.2019

Žabí sklep zámku Valtice

11.06.2019 - 31.12.2019

Praha

05.10.2019

Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4

Další akce
Nový Fénix - top články měsíce, zvýhodněné předplatné , 12 čísel za cenu 11 a získejte dárek zdarma.