Místa a útvary vyzařující energii

Místa a útvary vyzařující energii

Vše, čím nás krajina přitahuje, čím nás vede, má podobu jakési neviditelné mapy s místy a obrazci. Jimi je vytvořen charakter území a tedy i jeho způsob ovlivnění dění v něm. Osídlení, využití a vůbec způsob života v něm, který ovšem zahrnuje i duchovní možnosti lidí.

Nejmenší součástí energie krajiny je energetický bod. Díky jemu má to které místo svou sílu a vyzařuje ji navenek. Každý takový bod vznikl buď přirozeně, nebo přispěním inteligentní bytosti. Vždy však sloučením zemské a kosmické energie. Zemská energie se nachází v určité hloubce pod terénem a na jeho úroveň vystupuje jen tam, kde k tomu má možnost. Onou možností může být geologická puklina nebo zlom, žíla vodivé horniny a také z hlubin stoupající podzemní voda. Kosmická síla je rozmístěna v podstatě rovnoměrně nad povrchem Země ve výšce několika metrů nad jeho pevnými součástmi, stromy a budovami. V každém případě výše, než sahají těla lidí a zvířat. Setrvává tam a sama nesestupuje na terén. Jestliže se však v jeho úrovni ocitne zemská síla, přitáhne kosmickou a spojí se s ní. V tom okamžiku vzniká energetický bod, který pak již sám udržuje obě síly ve spojení a vysílá do okolí výslednou sílu. To je spontánní, přírodní způsob geneze. Jsou však ještě způsoby jiné, které umožňují i umělé vytvoření bodu.Jestliže se zemská energie nenachází na povrchu, ale jen pod ním, může být vytažena uměle. Děje se tak působením bytosti, která k tomu má potřebnou schopnost, bez ohledu na to, je-li člověkem, nebo příchozím z kosmu. Kdysi dávno, když nikdo z lidí ještě takovou schopnost neměl, to byl právě nejčastější umělý způsob vzniku energetického bodu. Mimozemské bytosti tak byly vlastně v tomto smyslu učiteli některých lidí. Ti se pak mnohem později v keltských oblastech nazývali druidy.

Celý článek najdete v časopise Nový Fénix 3/2018.

Text a foto: Ing. Pavel Kozák, psychotronik, fotograf, autor mnoha knih o tajemných a posvátných
místech, významný český odborník v oboru energie krajiny, www.archet.org


Ing. Pavel Kozák

Ve své práci vychází z odkazů zanechaných našimi předky v zemích Západu a Blízkého Východu, ať v oblasti uchopitelné smysly, mimosmyslovým vnímáním nebo duchovními prožitky. Důsledná činnost v oblasti alternativních energií přivedla Pavla Kozáka k poznávání prostorů a jejich vlastností, podstaty fenoménu tzv. grálu a podoby světa.

Témata: pavel kozák energetická místa Pavel Kozák energetický bod zemská energie pražský obrazec česká spirála psychotronik

Diskuse ke článku


Další články

Dnešní horoskop

Aktuální číslo

Nejbližší akce

13.10.2018

Praha

23.10.2018

Divadlo Bez zábradlí Praha

26.10.2018 - 28.10.2018

Vzdělávací a poradenské centrum, Bohuslava ze Švamberka 4, Praha

27.10.2018 - 29.10.2018

Praha

08.11.2018 - 11.11.2018

Etnosvět, Legerova 40, Praha 2

09.11.2018 - 11.11.2018

Výstaviště Praha Holešovice

Další akce
Nový Fénix - top články měsíce, zvýhodněné předplatné , 12 čísel za cenu 11 a získejte dárek zdarma.