Jaro a Velikonoce

Ač se zdá, že čas Velikonoc je za námi, jsme však ještě stále v čase velikonočním. V křesťanském duchovním roce je čas velikonoční 50 dnů od zmrtvýchvstání.

Jaro a Velikonoce

Pro apoštoly byla tato doba nejvýznamnější, neboť se s nimi a nejen s nimimi, po čtyřicet dní setkával vzkříšený Ježíš- tedy Kristus v plnosti svého Božství, jako duše tehdy viditelná již i pro pozemského člověka.

Velikonoce jsou pro věřící i nevěřící vždy spojeny s bytostí Ježíše Krista. Pro jedny vědomě, pro druhé jen bezvýznamně dnem volna na Velký pátek. Ten je podle tradice židovské i křesťanské dnem ukřižování Ježíše .

Pro židy to byl nevěrohodný i nebezpečný člověk, ohrožující vyjímečnost velekněží - za očekávaného spasitele jej nepovažovali, dodnes nepovažují a stále čekají, že jejich proroky zvěstovaný spasitel příjde.

Pro křesťany je to doba posvátností jaké nelze minout bez hlubokého zamyšlení, rozjímání, úvah a modliteb. Čas, kdy se připomíná tajemství ukřižování Ježíše, jeho smrt a opět zviditelnění, kdy znovu chodil se svými učedníky, učil je, uzdravoval nemocné, léčil, křísil mrtvé… Po čtyřiceti dnech se „ vznesl“ do neviditelna, kde se s ním věřící, podle nauky církve, ale možná všichni, setkáme…

Vědět a neřídit se podle poznaného je k ničemu, proto předkládám několik myšlenek k velikonočnímu času k zamyšlení i realizaci. Pro nevěřící (možná i věřící) nejdříve trochu vysvětlení.

Každý člověk má mimo své vědomí – spojené s mozkem a pamětí - i podvědomí, kde je uloženo kdeco, o čem paměť nemá zdání. O tom vědí své psychiatři. A toto podvědomí je naše duše. Tak to je jednoduché. Oni však předpokládají, že zaniká naše podvědomí – duše - s tělem. Kdo používá hlavu, může tedy učinit tyto závěry:

Přijmout a připustit, že tedy bytost Ježíše Krista jako člověka (evidentně kdysi žijícího) je i nadále živoucí duší, jen pro nás v hmotném těle neviditelnou.

Přenos myšlenek a jejich energií je též dnes dostatečně známá a vědecky prozkoumaná a potvrzená záležitost. Slovo potom formuje myšlenky, jinak často chaotické do výrazné a jasné formy a má daleko vyšší energii a působnost než myšlenka. Takže nic nebrání tomu, abychom udělali pokus využít (skrze slovní komunikaci ). Rozhovor je dobré konat v usebrání a v klidu, nejlépe před spaním či po probuzení. Čas velikonoční je pro tuto činnost nejvhodnějším z celého období roku, neboť svět neviditelna očekává v tuto vyjímečnou dobu náš zájem i naše prosby, aby nám mohl pomáhat.

Pro toho, pro koho je bytost Kristus příliš velká fantasie, zatím nepřijatelná, doporučuji obracet se na anděla. Každého z nás anděl provází životem (tzv. anděl strážný) a stará se o prožití našeho životního úkolu, tzv. osudu.

Pro začátek nabízím několik vstřícných myšlenek či návod, jak na to.

 

Pár slov o této komunikaci, které tradice říká modlitba.

Modlitba je intimní dialog-rozhovor, myšlenkový či slovní, či jen citový v srdci, mezi námi a tím, kdo svojí láskou a moudrostí nás převyšují.

A to jsou naši duchovní učitelé v neviditelnu kolem nás.

Modlitbou je můžeme prosit o pomoc, o to, co sami vlastními silami nezvládáme, či s obtížemi.

Modlitbou můžeme děkovat za všechno dobré a krásné, vyjímečné, čeho je nám dopřáno…

Modlitbou můžeme / předávat/ žehnat svojí i jejich láskou našim bližnímči , Zemi, přírodě, lidstvu. Modlitbou můžeme prosit o radu, o lásku, o pomoc, o zdraví, o mír…

Skrze modlitbu získáváme blízký vztah k našim duchovním učitelům /andělům strážným/.

Skrze modlitbu můžeme zažívat, či ucítit, jejich přítomnost - a jejch moc život měnit.. Měnit život náš i život mimo nás…

Stačí jen začít tuto jednoduchou, ale přímo zázračnou praxi třeba oslovením před spaním…

Anděli můj strážný, nebo Bože prosím vás, pomozte mi…

Text: Ing. Bořivoj Šubrt, red. zkráceno


Spolupracující autoři

Alena Aichlmanová Ivan Benetin Dana Vondrášková Jana Mžourková Jana Fischer Michaela Weissová Ing. Bořivoj Šubrt


Diskuse ke článku


Další články

Dnešní horoskop

Aktuální číslo

Nejbližší akce

23.10.2018

Divadlo Bez zábradlí Praha

26.10.2018 - 28.10.2018

Vzdělávací a poradenské centrum, Bohuslava ze Švamberka 4, Praha

27.10.2018 - 29.10.2018

Praha

08.11.2018 - 11.11.2018

Etnosvět, Legerova 40, Praha 2

09.11.2018 - 11.11.2018

Výstaviště Praha Holešovice

22.11.2018 - 30.11.2018

Bratislava

Další akce
NOVÝ FÉNIX - TOP ČLÁNKY MĚSÍCE