KROMLECH POD VRCHEM TÁBOR

Na západním svahu vrchu Tábor u Nemějic na Písecku stojí od podzimu roku 2010 kamenný kruh. Je nevelký, má však středový kámen a mimo něj je další menhir.

KROMLECH POD VRCHEM TÁBOR

Na západním svahu vrchu Tábor u Nemějic na Písecku stojí od podzimu roku 2010 kamenný kruh. Je nevelký, má však středový kámen a mimo něj je další menhir. Byl postaven péčí nadšenců z Písecka, především Veroniky Palukové. Je svou polohou harmonicky začleněn do zdejší krajiny, a to i díky majitelce pozemku.

Léčebná funkce zahrnuje pomoc při většině nemocí s výjimkou nádorů a psychických onemocnění. Člověk při léčení stojí u středového menhiru zády nejprve ze strany proti svahu (diagnostika) maximálně 2 minuty a pak rovněž zády ke kameni na protilehlé straně, maximálně tři minuty. Kámen mimo kruh výše proti svahu umožňuje za účasti vysoké duchovní bytosti posílení duchovní síly člověka oproti působení hmoty. Stojí se u něj čelem na straně od kruhu, přičemž musí být v kruhu přítomna aspoň jedna další osoba. 

Hlavním účelem kruhu je zasvěcení dvojice lidí opačného pohlaví, přičemž nemusí jít nutně o partnerskou dvojici. Jeho průběh ovšem závisí na povaze a intenzitě vztahu. Pokud je úspěšný, vede k vnímání partnera na úrovni moudrosti Sofie Pistis a případně ke schopnosti páru předávat toto i dalším dvojicím. Oba účastníci zde stojí čelem ke středovému kamenu, muž níže, žena výše proti svahu, vždy uprostřed mezi kamenem a malými kameny u něj.

Je to další novodobá megalitická stavba, která podobně jako holašovický kromlech může lidem pomoci v řešení zdravotních problémů a při postupu na duchovní cestě. Jistě bude hojně navštěvována i pro svou neopakovatelnou atmosféru. Přístup je z obce Nemějice jižně k vrchu Tábor (lidově Burkovák), před lesem doprava po polní cestě.

zdroj: https://www.archet.org


Ing. Pavel Kozák

vychází ve své práci z odkazů zanechaných našimi předky v zemích Západu a Blízkého Východu, ať v oblasti uchopitelné smysly, mimosmyslovým vnímáním nebo duchovními prožitky. Zkoumá povahu míst, kde člověk žil a žije a prostředky, kterými je přizpůsoboval svým potřebám. Také filosofické základy, jež určovaly způsob jeho života, nebo aspoň jeho ideální obraz. Z energií a sil, které jsou ještě dnes patrné kolem nás, rekonstruuje pomocí psychotroniky prastaré rituální postupy mající praktický význam pro dnešní lidi a objevuje krajiny, které měly a opět mohou mít dobrý vliv na jejich bytí. Zkoumá energetická místa, megalitické stavby a astrální bytosti a i komunikaci s duchovními bytostmi. Jeho cesta vede z krajiny a jejích energií k poznatkům o světě a jeho prostorech, zčásti v průběhu věků zapomenutých. Důsledná činnost v oblasti alternativních energií přivedla Pavla Kozáka k poznávání prostorů a jejich vlastností, podstaty fenoménu tzv. grálu a podoby světa, která byla určitým způsobem chápána některými našimi dávnými předchůdci v gnostické nauce. Dospěl k názoru, že pokračování existence alespoň části lidstva je vázáno na změnu postoje ke světu, důvodům jeho bytí a úloze člověka v něm.

Témata: duchovní příroda menhiry pavel kozák geomantie krajina vztah tábor burkovák nemějice moudrost

Galerie


Diskuse ke článku


Další články

Dnešní horoskop

Aktuální číslo

Nejbližší akce

27.10.2017 - 29.10.2017

Praha

01.11.2017 - 09.04.2018

Praha

11.11.2017 - 12.11.2017

Černá labuť (Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1-Nové Město).

Další akce
NOVÝ FÉNIX - TOP ČLÁNKY MĚSÍCE