Obsah

čísla 09/2016

1. MYSTIKA, HISTORIE

Antonín Baudyš byl skvělým učitelem

Pavla Baudyšová Jirků

Jaký byl Antonín Baudyš očima syna

Antonín Baudyš ml.

Mars a Merkur na obloze i v auře země

Karel Funk

Pojetí duše a reinkarnace ve starořeckém filozofickém myšlení – díl II.

Ladislav Zelinka

Rozhovor měsíce - Alžběta Šorfová: O cestách k sobě, díl I.

Daniela Fuxová

2. ZDRAVÍ A OSOBNÍ ROZVOJ

Fenomén Prána (II.) Cesty k Práně

Lenka Marečková

Desatero pro Evropu

Josef Staněk

Strach je pouhé slovo, záleží jen na tom, jaký k němu zaujmeme postoj – díl II.

Josef Šálek

3. TERAPIE A PORADENSTVÍ

Jak pečovat o slezinu a slinivku

Beata a Július Patakyovi

Osobnost měsíce - Václav Neckář: Věřím v anděly

Daniela Fuxová

4. ŽIVOTNÍ STYL A PŘÍRODA

I zahrádkaření má svá rizika

Hanka Bláhová

Houby léčí

Vlastimil Brůček

5. VZTAHY A INSPIRACE

Astrologie mi přinesla lásku

Pavla Baudyšová Jirků

Jak léčit láskou. Havajská technika Ho-Oponopono

Melanie Rybárová

Éros a Psyché – díl I.

Pavel Špatenka

6. TAJEMNO A TAROT

Za tejemstvím Rennes-Le-Chateau

Jaromír Kozák

Anežka dcera královská

Jarmila Gričová

Co nám sdělují andělské karty?

Simona Lišková

Co nás čeká v září a říjnu

Lenka Suchardová

Vybíráme

Z čísla 09/2016

Antonín Baudyš byl skvělým učitelem

Pavla Baudyšová Jirků

Nedávno jsem v jedné knize objevila velmi pravdivou my šlenku: „Jest li se chceš něco naučit , nechoď k dobrému učiteli. Nechoď ani ke slavnému učiteli. Jdi k tomu nejlepšímu na světě!

Zbývající část článku naleznete v aktuálním vydání časopisu NOVÝ FÉNIX

O cestách k sobě Díl I.

Daniela Fuxová

Alžb ěta Šorfová – Kalousková je kromě toho, že je duší internetové televize Cesty k sobě a ELIA TV, rovněž i zasvěcencem mnoha cest duchovního vývoje a poznání. Terapeutka, lektorka, poradkyně a konzultantka, osobitá tvůrkyně mnoha projektů na poli vzdělávání a komunikace s veřejností v oblastech spitiuálních témat upoutá opravdu každého. A protože se aktuální číslo Fénixu věnuje hvězdám, planetám a vlivům z jiných světů, je jednou z nejpovolanějších nám dané téma přiblížit . A to prostřednictvím úžasného povídání o její cest ě k sobě samé.

Zbývající část článku naleznete v aktuálním vydání časopisu NOVÝ FÉNIX

Desatero pro Evropu

Josef Staněk

Léčitel, samouk a filosof

Jeho obsah je odvozen od prohloubeného pochopení a žití druhého „Mojžíšova přikázání“. Neučiníš sobě obrazu Boha svého a nevezmeš Jeho jméno nadarmo! K pochopení užitečnosti této rady boží skrze Mojžíše pro každého člověka je nejprve nutné odpovědět následující otázky: Proč si vlastně člověk nemá dělat žádnou představu o Bohu a brát jeho jméno „nadarmo“? Neboli ohánět se Jeho jménem?

Zbývající část článku naleznete v aktuálním vydání časopisu NOVÝ FÉNIX

Václav Neckář: Věřím v anděly

Daniela Fuxová

Václav Neckář, hvězda, která na českém hudebním nebi září již dlouhé desítky let, je stále v pracovním nasazení. I napříč tomu, že překonává nyní sám zdravotní překážky, si našel prostor a energii na náš rozhovor. Fénix měl tak výjimečnou příležitost popovídat si s ním nejen o jeho současné a nové tvorbě, ale i o andělech a o jeho krásné písni, která svědčí i o tom, jak blízko má k tématům časopisu Nový Fénix. a jak s ním sympatizuje…

Zbývající část článku naleznete v aktuálním vydání časopisu NOVÝ FÉNIX

Éros a Psyché Díl I.

MUDr. Pavel Špatenka

Často si pleteme lásku s návykem, a to proto, že většina zamilovaností vztahů je návykových a partnerství je pak legitimní drogou. A když droga přestane působit, tak se v blízkých vztazích náklonnost a přitažlivost snadno promění v nenávist nebo prázdnou lhostejnost. Když „láska“ odchází, staré známé bolestné pocity osamění, úzkosti či stavy odcizení se vracejí.

Zbývající část článku naleznete v aktuálním vydání časopisu NOVÝ FÉNIX